Константы № 13

Константы № 13

АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСНОВАНИЙ У 1992 РОЦІ. ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ — В.К.КОРОБОВ. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ХЕРСОНСЬКИМ ОБЛАСНИМ УПРАВЛІННЯМ ПО ПРЕСІ 1 ГРУДНЯ 1994 Р.
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО: ХС-№58

РЕДАКЦIЯ:

В.К. Коробов — головний редактор
О.О. Марущак — редактор випуску
В.Н. Крижановський — художній редактор

РЕДАКЦІЙНА РАДА ВИПУСКУ:

В.Ф. БОРОВИК, директор державного архіву Херсонської області, голова
Л.В. ВИНОГРАДОВА, головний науковий співробітник державного архіву Херсонської області
О.О. МАРУЩАК, заступник директора державного архіву Херсонської області, відповідальна за випуск
В.О. БАРАНЮК, науковий співробітник державного архіву Херсонської області
О.І. СТУКАЛОВА, начальник відділу державного архіву Херсонської області
В.Д. СУСОРОВ, доктор історичних наук, професор Херсонського державного технічного університету

Комп’ютерна верстка та макетування Олена ІСКРОВА
Коректор Віра БАРАНЮК
Оформлення обкладинки Дмитро ГАНЧЕНКО

На вклейці: Миттєвості архівного життя. Фото з виставки до 90-річчя архівної служби України

Публікації не можуть бути передруковані без дозволу редакції та посилання на альманах «Константи». Редакція має право на скорочення матеріалів. Поштова адреса:73000, м.Херсон-3, вул. Радянська, З E-mail: daxo@ukrpost.net Довідки за тел.: (0552)22-58-95

Підписано до друку 28.12.2007 р. Формат 60×84 1/8. Папір офсетний №1. Умов. друк. арк. 13,7. Наклад 300 Замовлення № 253 ВАТ «Херсонська міська друкарня», Україна, 73013, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31, Тел./факс: (0552) 26-16-81, 49-61-03. Свідоцтво ХС №39 від 02.12.03 р.

Содержание

АРХІВ І ДЕРЖАВА

«Архіви Голодомору» в Україні 1932-1933 pp.: Сучасний стан та перспективи досліджень —  Г.Боряк  (Продолжение)

Сьогодення архівної служби Херсонщини —  В.Боровик

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

Біля витоків Чорноморського флоту —  З.Орлова  (Продолжение)

Сербські переселенці Херсонської губернії Нікшичі на шляху до російського дворянства —  Ю.Коник

З історії голодомору на Херсонщині у 1932-1933 pp.  —  Робоча група

КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ

Упорядкування земельних відносин ногайців у 1806-1842 pp.  —  О.Шинкаренко

Діяльність православного духовенства у суспільному житті Херсонської і Таврійської губерній у другій пол. XIX ст.  —  С.Чечет

Православні церкви при установах м. Херсона —  Д.Ганченко

Циркуляр Петра Дурново в Бериславській поштовій конторі —  О.Коник

Перша хвиля більшовицьких репресій на Херсонщині 1920-1922 pp.  —  О.Марущак

Херсон і херсонці в епістолярній спадщині Бориса Лавреньова —  В.Мусійко

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

Лідія Фальц-Фейн-Набокова-Пейкер —  Н.Кузовова

Андрій Михайлович Грабенко: віхи громадсько-політичної діяльності —  О.Макієнко

Сестрі в Олешки —  В.Баранюк

«Відтворення» Володимира Куликівського —  Г.Мартинова

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Із фондів особового походження —  Н.Кузовова

Документальний відеоряд —  Г.Гордійчук

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

«Архів — моя душа» (до 80-річчя від дня народження 3.Орлової) —  Н.Макієнко

Головні події 2007 року —  В.Крючковська, Д.Ганченко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оставить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: